Česky
/
English

Vzorová investiční dokumentace pro české startupy zdarma

Usnadněte si cestu k dalšímu financování. S naší standardní investiční dokumentací projdete investičním kolem rychleji, efektivněji a s menšími náklady.

O našem projektu

Vytváříme standardní investiční dokumentaci pro investice do českých startupů
Naše iniciativa propojila právníky s investory. Díky této spolupráci jsme vytvořili jednotnou investiční dokumentaci, která odpovídá standardům na trhu. Stavěli jsme přitom na zkušenostech z desítek investičních transakcí. Chceme, aby v Česku vznikaly a rozvíjely se úspěšné firmy.

Co standardní investiční dokumentace přinese?

Snažší přístup k financování
Víc prostoru pro byznysovou stránku investic
Přehlednější investiční prostředí pro investory
Více úspěšných startupů
Kultivace startupového prostředí

Řekli o nás

Jan Stanek
Jan Staněk
Head of Purple Ventures
„Od začátku jsme podporovali ideu jednotné dokumentace. Doufáme, že vytvořené vzory poslouží zakladatelům a, snad to nezakřikneme, třeba na těchto základech jednou vyroste další pověstný unicorn.“
Zuzana Picková
Zuzana Picková
CEO / Výkonná ředitelka Czech Private Equity & Venture Capital Association
„Tuto iniciativu od počátku hodnotíme pozitivně – díky shodě na textech napříč trhem – definuje, co je „market standard“ pro rané fáze startupů, zjednoduší vyjednávání dokumentace, zrychlí dotažení transakce a do určité míry určitě i zlevní celý proces.“
Petr Jahn
Petr Jahn
Start Guide, s.r.o., Managing Partner
„Jsme rádi, že na českém trhu vzniká jednotná dokumentace pro investice do startupů. Věříme, že dokumentace pomůže k rozvoji businessu a pomůže při budování nových zajímavých startupů.“

Stáhněte si dokumentaci

Disclaimer

Všechny dokumenty byly vytvořeny odborníky z iniciativy Czech Startup Documentation.
Jedná se o vzorovou dokumentaci, kterou užívejte a upravujte s rozmyslem.
Pokud byste měli jakékoliv pochyby nebo nejasnosti, spojte se s kteroukoliv zapojenou advokátní kanceláří a zajistěte si právní podporu.
Vzory nejsou právní službou ani právní službu nenahrazují.
Czech Startup Documentation vylučuje povinnost hradit újmu, která by komukoliv použitím těchto dokumentů vznikla.
Použitím nebo upravením těchto dokumentů se práva na náhradu takové případné újmy vzdáváte.

Zapojené kanceláře

3ADVOKÁTI — A&O Shearman — Bird & Bird — B.Right Advokáti — Bříza & Trubač — Cerha Hempel Kališ & Partners — Clifford Chance — Dentons Europe CS — Eldison — Harbour Legal — HAVEL & PARTNERS — Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři — Kocián Šolc Balaštík — NOVALIA — PIERSTONE — PRK Partners — SEDLAKOVA LEGAL — Sparring — Squire Patton Boggs